Sundby Kajakklub

4.jpg

March, 2012

Godt nyt fra generalforsamlingen

Wednesday, March 28th, 2012
Så løb forårets generalforsamling af stablen – med en fuld klubstue af forventningsfulde medlemmer.

Formanden startede med at åbenbare at Sundby Kajakklub er blevet tildelt 1.5 mill. kr af KBH’s Komm. til 1. etape af vores prospekterede ombygning.

Pengene er tildelt på baggrund af vores ansøgning til klubhuspuljen i 2011, hvor vi i første omgang blev afvist, men hvor Birthe Skaarup (DF) efterfølgende har arbejdet hårdt for at vi blev tilgodeset i forbindelse med Kommunens ‘ubrugte midler’. Birthe Skaarup har i det forløbne ½ år besøgt vores klub, og har skrevet adskellige indlæg i de lokale blade for vores sag, og er lykkes med det svære politiske arbejde at skaffe stemmer til afgørelsen. Vi er meget taknemmelige.

Fondsøgningsgruppen er ovenud glade, og går nu med fornyet kraft videre med søgning af flere midler.

Af andre glade budskaber fra generelforsamlingen, kan vi meddele at Annette Elmue indtræder i bestyrelsen (igen) som alm. bestyrelsesmedlem, og at Andy Ludwig ‘opkvalificeres’ til næstformand.

Sidst og absolut ikke mindst, så blev Ruth udnævnt til æresmedlem af Sundby Kajaklub – dette selvfølgelig pga. af Ruth’s mange mange-årige arbejde i bestyrelsen, for hendes måde at være på – og for at sikre at hun aldrig forlader os.

Referatet er ved at blive udarbejdet, og I kan dér læse hvad der foregik – ved den nok mest opløftende generalforsamling i nyere tid:o)

 Kæmpe tillykke Ruth – Det er så fortjent.

/ulla

 

 

Foråret spirer..

Monday, March 12th, 2012

Det begynder så småt at spire derude, og og visse er allerede i kanon form – som Fjeldvang eksempelvis demonstrerede til sæsonens sidste Vinterræs igår.

Klubben skal gøres klar til sæsonen, og her er de første aktiviteter vi skal have styr på:

Forårsgeneral-forsamling

Tirsdag d. 27. marts kl. 19.00 i klubbens lokaler. Se indkaldelse

Forårsklargøring

Lørdag d. 14. april eller søndag d. 22 april kl. 10 og klubben serverer frokost. Husk at du har mødepligt.

Standerhejsning

Vores røde stander skal til tops i masten og lyse sæson nr. 85 i møde.

Mød op ved masten den 5. maj kl. 17, og vær med til at kick-starte sæsonen med et brag.

Intro-dag for nye

5.maj kl. 11 holder klubben åbent hus for optagelse af nye medlemmer.

Vel mødt – Ulla

     

 

Sundby Kajakklub, Amager Strandvej 17, 2300 København S

Hjemmeside af Imagix