Sundby Kajakklub

8.jpg

Praktiske oplysninger

Vi er alle ansvarlige for at klubbens praktiske faciliteter fungerer. Hvis du observerer at noget skal repareres så kontakt bestyrelsen - eller endnu bedre: Gør noget for at få opgaven lavet;o)
 
Praktiske telefonnumre
Kongelundens Slamsuger Service tlf.nr: 4041 3807 – der tømmes hver onsdag
Renovation: Steen Tofteng A/S, tlf nr. 43900097 – der tømmes en gang om ugen i sommerhalvåret
Politi: Station Amager, Hørhusvej – Tlf 3258 1448
Belysningsvæsenet: Københavns Energi – Tlf. 3395 3395
 
Naboer
Sundby Sejlforening
Formand: Tonny Pedersen tlf. 28 96 88 68, E-mail: wain.fam@mail.dk
Bestyrelseslokale: 3259 3580, 3258 1424
Modelsejlerne
Formand: Henrik Pedersen
Fribytterne
Formand: Iben Bengtsson, tlf. 3246 1332
Skolehaverne
Arne Grønbæk, 4034 4958
Betjening af varmepumpe i træningssalen
Varmepumpen kan fjernstyres ved telefonopkald til den. Således kan man ankomme glad, til en træningssal uden istapper på væggene. Derudover kan pumpe betjenes med fjernbetjeningen, som findes i træningssalen.
Nummeret til varmepumpen er 30581068
Man ringer op til den og mødes af en engelsktalende kvindestemme, som høfligt byder velkommen.
Kvinden beder dig indtaste et password. Password’et er: 8888
 
Du får derefter muligheden for at indtaste hvilken funktion varmepumpen skal udføre.
Hvis du ønsker at opvarme træningssalen til rumtemperatur skal du taste 1.
Man kan slukke for varmepumpen ved at taste 4.
Som udgangspunkt kan man tænde for varmepumpen 20- 30 minutter inden man ankommer. Så vil der være rimeligt opvarmet til træning.
Man skal så slukke pumpen igen, inden man forlader salen.
Det er værd at huske at vores varmepumpe i virkeligheden er et air-conditioninganlæg og fungerer rimelig effektivt. Så hvis man vælger at tænde for alle radiatorer og varmepumpen på én gang; vil pumpen på et tidspunkt begynde at køle luften for at holde temperaturen på det antal grader pumpen er sat til…

Fejlretning ifm. varmepumpe

Varmepumpen fjernbetjenes ved at foretage opkald til et mobiltelefonnummer, hvor
SIM-kortet sidder i en modtagerenhed placeret i træningssalen. SIM-kortet er et
taletidskort, der udløber efter 360 dage, hvorefter SIM-kortet skal skiftes. Denne
løsning er valgt, for at undgå der kan ske misbrug af telefonnummeret ved evt.
indbrud.

Hvis det ikke er muligt at fjernbetjene varmepumpen, fordi der ikke er forbindelse
til mobiltelefonen mv., kan der være tale om, at nettet midlertidigt er nede,
hvorfor der med fordel kan ringes op igen efter kort tid.

Hvis ovenstående ikke hjælper, er SIM-kortet udløbet, og skal derfor udskiftes.

Ved udskiftning af SIM-kort til varmepumpen skal der:
- Indhentes godkendelse fra Bestyrelsen til køb af SIM-kort
- SIM-kortet skal indsættes i en almindelig mobiltelefon, og
- PIN-koden skal fjernes, så der IKKE er nogen PIN-kode på kortet
- Alle former for viderestilling skal deaktiveres
- SIM-kortet skal herefter indsættes i modtagerenheden i træningssalen.
Modtagerenheden er grå og hænger på væggen over varmepumpen. Der er et låg på bagsiden, der skal åbnes før SIM-kortet kan isættes.
Sluk og tænd alle enheder i forbindelse med varmepumpen, herunder modtagerenheden.
Test at fjernbetjeningen virker igen, ved at ringe op til mobilnummeret fra det nye
SIM-kort
Skriv det nye mobilnummer på tavlen i træningssalen og send det ud i en mail til
alle@sundbykajak.dk

Sundby Kajakklub, Amager Strandvej 17, 2300 København S

Hjemmeside af Imagix