Sundby Kajakklub

9.jpg

Lån af klubbens lokaler

På forårsgeneralforsamlingen 2016 blev følgende regler vedtaget:

Udlån af Sundby Kajakklubs lokaler til private arrangementer for medlemmer

Udlånsperiode og pris

Sundby Kajakklubs lokaler kan lånes af et frigivet medlem (ikke i restance) af klubben i én weekend i hver af månederne januar, februar, marts og november. Månederne benævnes som en periode i det år vinterperioden ligger (november 2016 samt januar, februar, marts 2017 benævnes således udlånsperioden 2017).

Lokalerne kan lånes lørdag eller søndag.

Medlemmet pålægges et administrationsgebyr på kr. 1000,- for lån af klubben.

Beløbet skal være indbetalt senest 30 dage før benyttelse.

Beløbet indbetales på klubbens konto i Sydbank.

Regnr:    6825  Kontonr:  1019433

HUSK: Tekst i reference: Lokalelån + dit navn.

Kategorier

Arrangementer kategoriseres i fire klasser: A, B, C og D. Ansøgninger til arrangementer i klasse A prioriteres over B, C og D. Ansøgninger til arrangementer i klasse B prioriteres over C og D og så fremdeles. Er der indkommet rettidige ansøgninger (se herunder) til samme weekend i samme klasse trækker to medlemmer af bestyrelsen lod mellem de indkomne forslag.

Følgende arrangementer er mulige:

Klasse A

-          Bryllup

-          Barnedåb/navngivningsfest

-          Konfirmation/non-firmation el. tilsvarende

-          Kobber-, sølv-, guldbryllup, etc.

-          100 års fødselsdag

Klasse B

-          Runde fødselsdage

-          75 års fødselsdag

-          18 års fødselsdag

-          Svendegilde

-          Afsluttet videregående uddannelse

Klasse C

-          Andre fester el. arrangementer for medlemmer (fx fødselsdage, afsluttet ungdomsuddannelse, polterabend, anden lejlighed)

Klasse D

-          Arrangementer for medlemmers familie.

Mærkedagen skal ligge indenfor ± et år fra afholdelsen.

Ansøgning

Ved lån af lokalerne skal ansøgning sendes til bestyrelsen (skema udarbejdes). Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar året før udlånsperioden. Eksempelvis skal ansøgning til arrangement i november 2017 samt januar, februar og marts 2018 (udlånsperiode 2018) foreligge inden 1. januar 2017. Kommer der ikke ansøgninger inden denne dato udskydes deadline til 1. juni. Er der fortsat ingen ansøgninger, kan der frit søges frem til senest 1 måned før datoen og der skelnes således ikke til kategorien. I denne periode gælder ’først til mølle’ princippet. Herefter bortfalder muligheden for at låne lokalerne helt.

Så snart der er truffet afgørelse om, hvilket arrangement, der skal afholdes meldes dette ud af til klubbens medlemmer via hjemmesiden og datoen er således fastlagt.

Karantæne

Har man afholdt et arrangement, har man ikke mulighed for at låne klubben i to udlånsperioder efter afholdelsen. Har man fx holdt et arrangement i udlånsperioden 2017 kan man først låne igen i udlånsperioden 2020. Man kan dog frit ansøge, da karantæne ikke effektueres såfremt der ikke er andre udlån.

Karantænen opretholdes selvom det bookede arrangement aflyses.

Oprydning, skader på inventar mm.

Man afholder selv alle udgifter til oprydning og rengøring. Lokalerne skal efterlades opryddet og rengjort inden kl. 12 om søndagen for et lørdagsarrangement og inden kl. 24 for et søndagsarrangement.

Sker der skader på bygning eller inventar, er man selv forpligtet til at afholde udgifterne for udbedring af skader. Bestyrelsen forestår udbedringen.

Bliver der ikke gjort tilstrækkelig rent pålægges en afgift på kr. 500,-. Det er bestyrelsen, der egenhændigt vurderer, om der er rengjort tilstrækkeligt. Deres afgørelse kan ikke ankes.

Øvrige forhold

Udlånet er begrænset til fællesarealet inkl. gang, toiletter og køkken. Derudover må udendørsfaciliteterne (terrasse, græsareal for og bag) benyttes under eget ansvar. Det er ikke tilladt at befinde sig i træningslokalet, værkstedet eller kajakhallerne.

De ovennævnte områder er i tidsrummet for udlån forbeholdt det medlem, som har lånt lokalet og der er således begrænset adgang for medlemmerne. Ligeledes kan hverken bestyrelsen eller andre medlemmer disponere over lokalerne. Øvrige medlemmer kan dog benytte træningslokalet samt omklædningsrum under hensyntagen til arrangementet.

 

Sundby Kajakklub, Amager Strandvej 17, 2300 København S

Hjemmeside af Imagix