Sundby Kajakklub

7.jpg

Godt nyt fra generalforsamlingen

Så løb forårets generalforsamling af stablen – med en fuld klubstue af forventningsfulde medlemmer.

Formanden startede med at åbenbare at Sundby Kajakklub er blevet tildelt 1.5 mill. kr af KBH’s Komm. til 1. etape af vores prospekterede ombygning.

Pengene er tildelt på baggrund af vores ansøgning til klubhuspuljen i 2011, hvor vi i første omgang blev afvist, men hvor Birthe Skaarup (DF) efterfølgende har arbejdet hårdt for at vi blev tilgodeset i forbindelse med Kommunens ‘ubrugte midler’. Birthe Skaarup har i det forløbne ½ år besøgt vores klub, og har skrevet adskellige indlæg i de lokale blade for vores sag, og er lykkes med det svære politiske arbejde at skaffe stemmer til afgørelsen. Vi er meget taknemmelige.

Fondsøgningsgruppen er ovenud glade, og går nu med fornyet kraft videre med søgning af flere midler.

Af andre glade budskaber fra generelforsamlingen, kan vi meddele at Annette Elmue indtræder i bestyrelsen (igen) som alm. bestyrelsesmedlem, og at Andy Ludwig ‘opkvalificeres’ til næstformand.

Sidst og absolut ikke mindst, så blev Ruth udnævnt til æresmedlem af Sundby Kajaklub – dette selvfølgelig pga. af Ruth’s mange mange-årige arbejde i bestyrelsen, for hendes måde at være på – og for at sikre at hun aldrig forlader os.

Referatet er ved at blive udarbejdet, og I kan dér læse hvad der foregik – ved den nok mest opløftende generalforsamling i nyere tid:o)

 Kæmpe tillykke Ruth – Det er så fortjent.

/ulla

 

 

Leave a Reply

Sundby Kajakklub, Amager Strandvej 17, 2300 København S

Hjemmeside af Imagix