Sundby Kajakklub

3.jpg

Ungdom

URO_2 URO_3 URO_4 URO_1

Optagelseskrav:
Du er i alderen 13-16 år
Du er en stabil svømmer
Du har et sundt helbred
Du er villig til at gøre en helhjertet indsats

Forventninger:
Aktiv deltager til træning
Kaproning
God Klubkammerat
Overholdelse af Sundby Kajakklubs love
Deltagelse til klubarrangementer
Deltagelse i pligter og vedligeholdelse af klubhus

Det får du:
Gode kammerater
Oplevelser
Udfordringer
Selvtillid
Sjov Motion
’Guldmedaljer’

Kontakt:
e-mail: traener@sundbykajak.dk

Sundby Kajakklub
Sundby Kajakklub er en rigtig hyggelig klub med ca. 130 medlemmer, hvoraf ca. 10 er ungdomsroere, med en aldersfordeling på:
13-15: 5
16-17: 5

Klubben er i besiddelse særlige børnekajakker til de mindste.

Klubhuset ligger ved Amager Strand mellem Sundby Sejlforening og nordenden af den nye Amager Strandpark.
Klubben blev stiftet i 1927 og har lige siden været en meget aktiv del af dansk kajaksport. Igennem tiden har vi fostret en række store kaproere, herunder kan nævnes Thor Nielsen, som har været Verdensmester fire gange. Og så arrangerer vi hvert år Amager Strandpark Rundt, som er blevet Danmarks 3. største kajakstævne.

Vi samarbejder med Det Maritime Ungdomshus om rekruttering af unge mennesker, som er interesserede i at gøre kajaksporten til en del af sin livsstil og gerne vil udvikle sig med henblik på konkurrenceroning.

Forløb
Da kajakker generelt er ustabile fartøjer, som kræver tilvænning, ror vi de første ugers tid på et mindre lavtvandsområde lige udenfor klubben.
Herefter går turene ellers op gennem lagunen og på et senere tidspunkt ud på Øresund.
Roerne lærer derfor først at ro i turkajakker, som er relativt stabile, men på sigt er målet at lære at sidde i en kapkajak, som er hurtigere, og dermed sjovere når man deltager i konkurrencer.

Nybegyndere vil  gennemgå et introduktionsforløb, hvor man lærer at håndtere kajakken sikkert på vand og land. Hertil kommer også træning i sikkerhedsøvelser, som inkluderer en svømme- og entringsprøve på dybt vand.

Træning
Som begynder træner tirsdage og torsdage kl. 17-19. Vi træner på vandet i forskellige kajakker som ener-, toer- og firerkajakker, og tager ofte ud til stævner i hele landet. Om vinteren styrketræner vi i vores træningssal og løbetræner ved siden af. Der bliver i træningen taget hensyn til alle aldre og styrker.

Indendørstræning foregår desuden når trænerne vurderer at forholdene på vandet ikke tillader det.

Kontigent og Indmeldelsesgebyr
Det koster 300kr. at melde sig ind hos Sundby Kajakklub Ungdomsroning og derefter et månedligt kontigent på 100kr, som opkræves halvårligt.

Rotøj
I kajak kan man ikke undgå at blive våd, og ind i mellem ender man også i vandet. Derfor er det bedste rotøj al påklædning, som ikke er af bomuld, uld og andre vandsugende materialer, da det meget hurtigt vil blive tungt og koldt.

Det anbefales derfor, at man anskaffer sig t-shirts, tights, gamascher, løbejakke/bukser etc., som er lette materialer, der tørrer hurtigt. Tøjet må gerne være let til tætsiddende, da det giver mest rørighed og færrest problemer i vind.

Vi ønsker desuden at medbringe to sæt tøj til træning, så man altid kan skifte, hvis uheldet skulle være ude. Til stævner foreslår vi dog at medbringe rigeligt.

Kajakker
Klubben har 24 kajakker til rådighed for medlemmer.
Heraf er der 12 turkajakker, 6 tracere (mellemniveau) og 6 kapkajakker.

Det er derfor ikke nødvendigt at købe sin egen kajak for at ro hos Sundby Kajakklub. Vi anbefaler også, at man venter med køb af en kajak til efter et par års træning.

Pagaj
Klubben har ligeledes 25 pagajer til rådighed.
Skulle man senere få lyst til at købe sin egen pagaj er der rig mulighed for at prøve forskellige mærker, inden man beslutter sig. Og trænerne hjælper med at indstille den rigtige længde og skivning.

Redningsveste
Ungdomsroerene har pligt til at bære redningsvest året rundt, og Sundby Kajakklub Ungdomshold har deres egne veste, så derfor behøver man ikke at købe sin egen.

Klubaften
Hver tirsdag aften fra d. 6. Maj 2009, kl. 18 er ugens højdepunkt, når vi holder Klubaften. Vi begynder aftenen med en intern konkurrence i Lagunen, med det formål at blive hurtigere til at ro.

Der roes en distance på 5000m og man sættes i gang efter sin bedste tid, så alle når i mål nogenlunde samtidig. Dette giver en effektiv konkurrence på tværs af alle niveauer og samtidig rigtig god træning.

Bagefter tænder vi grillen og hygger sammen over aftensmaden.

Løb
Gennem rosæsonen arrangeres der mange løb/stævner landet rundt, og vi deltager naturligvis i en stor del af dem.

Ungdomstrænerne sørger for tilmelding til de forskellige løb og tager naturligvis med på turen. Dertil sørger vi også for at give praktiske informationer inden løbene, så det bliver en god oplevelse for alle.

Pligter
Da vi er en selvstændig kørende klub på alle områder, medfølger der  pligter hen over sæsonen, som forår-, og efterårsklargøring, samt en årlig rengøringsuge for alle medlemmer.

Derudover ser vi gerne en interesse i at deltage i klublivet, herunder generalforsamlinger, klubbens fester, som standerhejsning/-strygning, sommerfest mv.

Hertil skal også nævnes, at Sundby Kajakklub, foruden en særlig ungdomspolitik. også har en alkoholpolitik, der forbyder udskænkning af alkohol til unge under 16 år.

Kom og vær med!

Kontakt:
e-mail: traener@sundbykajak.dk

Sundby Kajakklub, Amager Strandvej 17, 2300 København S

Hjemmeside af Imagix