Sundby Kajakklub

4.jpg

‘Byggeprojektet’

Sådan ser det ud – Sundby Kajakklubs nye klubhus

Tuesday, November 26th, 2013

 

Sundbyborgen fra øst:o)

Sundbyborgen fra øst:o)

Lørdag d. 30. nov. fik vi åbnet dørene til vores herlige nye klubhus. Mange glade og forventningsfulde medlemmer mødte op ved standeren hvor arrangementet startede med formandens tale ved masten.

Efter talen fik ‘formandsskabet’ (Ulla og Andy) en lufttur af de glade og taknemmelige klubkammerater som tak for deres store indsats i hele projektet. Andy fik æren med at åbne huset, og indenfor blev flere roser og taler øst ud over Ulla og Andy. Der blev budt på lækker buffet og boblevand, og hygget i de nye lokaler.

1000 tak til jer der kom og gjorde denne store dag for Sundby Kajakklub til noget særligt.

Lufttur til formandskabet

Lufttur til formandskabet

Til foråret – 3. maj 2014 – holder vi en åben reception og vores første rigtige Standerhejsningsfest, hvor vi for alvor skal fejre denne store milepæl i Sundby kajakklubs historie.

Det gamle klubhus

Det gamle klubhus

/ulla:o)

Vi bygger nyt klubhus

Tuesday, July 16th, 2013

Klubhus øst

Byggeriet er i fuld gang
Som du nok bemærker er byggeriet i fuld gang – Byggeriet er planlagt til afslutning ca. 1. oktober. Faserne i byggeriet kan ses i nedenstående plan, som også hænger i omklædningsvognene.

Vi har en uvildig sysmand til løbende at sikre at byggeriet overholder foreskrevne byggestandarder, og at vi får det vi betaler for. Han tilser byggeriet mindst en gang om ugen.

Så alt i alt er vi godt i vej med denne spændende nye tid for Sundby Kajakklub. Trods ulemperne fornemmer vi glade medlemmer, og vi takker for jeres opbakning og gode humør undervejs.
Og du er til en hver tid velkommen til at kontakte Ulla eller Andy, hvis der er detaljer eller informationer af en hvilken som helst art du gerne vil have mere indsigt i eller drøfte med os.

Og så en appel:
Undgå at køre i bil i klubben. Der er småt med plads og både arbejderne og folk der skal ro (og balancere med kajakker gennem haven) har brug for pladsen. Og der sker let skade på biler og kajakker.
Om tirsdagen synes jeg vi skal lade vores tilkørende gæster med kajak på taget få plads i klubben.

Her kan du se detaljer for byggeriet:

Tidsplanen for delene i byggeriet

Visualisering af bygning

Snit-tegning

Plan over køkken

Godt nyt fra generalforsamlingen

Wednesday, March 28th, 2012
Så løb forårets generalforsamling af stablen – med en fuld klubstue af forventningsfulde medlemmer.

Formanden startede med at åbenbare at Sundby Kajakklub er blevet tildelt 1.5 mill. kr af KBH’s Komm. til 1. etape af vores prospekterede ombygning.

Pengene er tildelt på baggrund af vores ansøgning til klubhuspuljen i 2011, hvor vi i første omgang blev afvist, men hvor Birthe Skaarup (DF) efterfølgende har arbejdet hårdt for at vi blev tilgodeset i forbindelse med Kommunens ‘ubrugte midler’. Birthe Skaarup har i det forløbne ½ år besøgt vores klub, og har skrevet adskellige indlæg i de lokale blade for vores sag, og er lykkes med det svære politiske arbejde at skaffe stemmer til afgørelsen. Vi er meget taknemmelige.

Fondsøgningsgruppen er ovenud glade, og går nu med fornyet kraft videre med søgning af flere midler.

Af andre glade budskaber fra generelforsamlingen, kan vi meddele at Annette Elmue indtræder i bestyrelsen (igen) som alm. bestyrelsesmedlem, og at Andy Ludwig ‘opkvalificeres’ til næstformand.

Sidst og absolut ikke mindst, så blev Ruth udnævnt til æresmedlem af Sundby Kajaklub – dette selvfølgelig pga. af Ruth’s mange mange-årige arbejde i bestyrelsen, for hendes måde at være på – og for at sikre at hun aldrig forlader os.

Referatet er ved at blive udarbejdet, og I kan dér læse hvad der foregik – ved den nok mest opløftende generalforsamling i nyere tid:o)

 Kæmpe tillykke Ruth – Det er så fortjent.

/ulla

 

 

Kick off i Fondsøgningsteamet

Tuesday, January 24th, 2012


Med frost om næsen og vand om fødderne – og Mettes gode kage – skød Fondsøgningsteamet det nye år gang. Der blev gjort status på hidtidige indsats, og lagt planer for nye søgninger og strategier omkring det. Teamet er optimistisk, og indstillet på et fortsat hårdt arbejde – det MÅ lykkes at få hul på bylden her i 2012.
/ulla

Endnu et indlæg i Lokalavisen

Thursday, December 1st, 2011

Sundby Kajakklub, Amager Strandvej 17, 2300 København S

Hjemmeside af Imagix