Sundby Kajakklub

8.jpg

‘Generalforsamling’

Forårsgeneralforsamling 2021

Wednesday, August 18th, 2021

Endelig kunne vi holde generalforsamling efter corona. Forårets ordinære generalforsamling i 2021 blev suppleret med punkter fra generalforsamlingerne i 2020, således at klubbens bestyrelse har mandat og økonomien er godkendt.

Læs referatet her

Efterårsgeneralforsamling

Tuesday, October 13th, 2020

Vedhæftet finder I indkaldelse til ordinær efterårsgeneralforsamling i Sundby Kajakklub. Bemærk at bestyrelsen foreslår at centrale punkter fra den ikke afholdte forårsgeneralforsamling også behandles her.

Der er et forslag fra bestyrelsen der omhandler udskiftning af vores samletank til en ny og større model.

På grund af de fortsatte restriktioner og anbefalinger fra myndighederne for at holde corona-smitten ned, vil vi indrette os således at vi sidder med behørig afstand samt at forplejning serveres i meget beskedent omfang og som portionsanretning.

http://www.sundbykajak.dk/sk3/wp-content/uploads/Indkald_SK_GF_2020_efteraar.pdf

Referat fra generalforsamling efterår 2019

Thursday, February 13th, 2020

Referatet fra klubbens ordinære efterårsgeneralforsamling 2019 kan du finde her.

Efterårsgeneralforsaming

Monday, October 14th, 2019

Tirsdag d. 29. oktober kl 19 afholdes der ordinær efterårsgeneralforsamling i klubben.
Se indkaldelse og dagsorden her.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling 2019

Tuesday, July 16th, 2019

Referatet fra den ordinære generalforsamling forår 2019 kan du læse her.

Sundby Kajakklub, Amager Strandvej 17, 2300 København S

Hjemmeside af Imagix