Sundby Kajakklub

10.jpg

Efterårsgeneralforsamling

Vedhæftet finder I indkaldelse til ordinær efterårsgeneralforsamling i Sundby Kajakklub. Bemærk at bestyrelsen foreslår at centrale punkter fra den ikke afholdte forårsgeneralforsamling også behandles her.

Der er et forslag fra bestyrelsen der omhandler udskiftning af vores samletank til en ny og større model.

På grund af de fortsatte restriktioner og anbefalinger fra myndighederne for at holde corona-smitten ned, vil vi indrette os således at vi sidder med behørig afstand samt at forplejning serveres i meget beskedent omfang og som portionsanretning.

http://www.sundbykajak.dk/sk3/wp-content/uploads/Indkald_SK_GF_2020_efteraar.pdf

Leave a Reply

Sundby Kajakklub, Amager Strandvej 17, 2300 København S

Hjemmeside af Imagix